Privacy

Diana Brandt Grafisch Ontwerp, gevestigd aan Dirk Hulkstweg 6, 1696CG Oosterblokker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dianabrandt.nl
Dirk Hulstweg 6
1696CG Oosterblokker
06-15028063

Persoonsgegevens die wij verwerken
Diana Brandt Grafisch Ontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Diana Brandt Grafisch Ontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen en facturen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Diana Brandt Grafisch Ontwerp analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Diana Brandt Grafisch Ontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Diana Brandt Grafisch Ontwerp maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diana Brandt Grafisch Ontwerp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Diana Brandt Grafisch Ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens Termijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar fiscale bewaarplicht belastingdienst
Adresgegevens 7 jaar fiscale bewaarplicht belastingdienst
Bankrekeningnummer 7 jaar fiscale bewaarplicht belastingdienst
Telefoonnummer 7 jaar uitvoeren dienstverlening
E-mailadres 7 jaar uitvoeren dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden
Diana Brandt Grafisch Ontwerp deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diana Brandt Grafisch Ontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Categorie Naam Doel Gegevens
Boekhouder Kees de boekhouder BTW aangifte en IB aangifte facturen met naam, adres en bankrekeningnummer


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diana Brandt Grafisch Ontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diana Brandt Grafisch Ontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dianabrandt.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Diana Brandt Grafisch Ontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Diana Brandt Grafisch Ontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dianabrandt.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor de metingen van bezoekersstatistieken. Op deze manier kan de website geanalyseerd en verbeterd worden. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op deze website kunt worden herkend. Cookies bevatten géén persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus niet gebruikt worden om je persoonlijk te identificeren.

De cookies die op deze website worden gebruikt zijn van Google Analytics:
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Meer informatie over de Cookies die door Google Analytics worden geplaatst.